Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēze bērniem mūsu draudzē svētdienās pēc sv. Mises plkst. 10.00 un pēc
sv. Mises plkst. 12.00.
Nodarbības vada Māsa Mārīte Kudiņa.
Visi mīļi aicināti!

 

Bērnu ansamblis dzied katru svētdienu sv.Misē plkst.12.00.
Mēģinājumi notiek svētdienās plkst.11.00
Vadītāja Laura Rībule.

Aicinām pievienoties!
Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Psalmu un Bībeles teoloģijas studijas

Svētdienu vakaros pēc Svētās Mises (19:30-21.00) Māras zālē un tiešsaistē. Studijas atsāksies 7. aprīlī ANNO DOMINI 2024.
Priesteris Jānis Priede, Dr. theol. LU HZF profesors, RARZI viesprofesors Zoom saite

Tev pietiek ar manu žēlastību…/2 Kor 12, 7/

 Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Kāpēc Jēzus savas kalpošanas laikā saskārās ar tik spēcīgu pretestību ne tikai no farizeju, rakstu zinātāju, bet arī no apustuļu, savas ģimenes locekļu un savu tautiešu puses?
Jēzus ir atnācis “liecināt par patiesību”, Viņš ir brīvs no aizspriedumiem, ļaužu uzskatiem vai cilvēciskām pārliecībām. Viņš nekad nav centies izpatikt, bet visā ir meklējis Tēva gribu : “Visu, kas Viņam patīk, es vienmēr daru”. Jēzus nebaidīsies būt, saskaņā ar Vecās derības Simeona pravietojumu, “zīme, kurai pretojas”, un Viņš pazemīgi pacieta visas vajāšanas, lai tikai tiktu sludināta dievišķā patiesība un piepildītos Debesu Tēva pestīšanas plāns. Jēzus mūs brīdina: “Māceklis nav lielāks par savu Skolotāju… Kā Mani vajāja, tā arī jūs vajās”.
Ja mēs gribam būt autentiski kristieši, dzīvas Jēzus kopijas, mums ir jāpiekrīt sekot Viņam līdz galam; mēs nedrīkstam baidīties būt par pretrunas zīmēm šodienas sabiedrībā.
Kristietim, kurš cenšas dzīvot pilnībā saskaņā ar Evaņģēliju, ar savu attieksmi un vārdiem ir jāpalīdz cilvēkiem nostāties izvēles priekšā un jāliecina par lielo žēlastību pazīt Kristu un būt Viņa Baznīcā.
Jēzus mūs sūta pie saviem brāļiem un māsām, lai turpinātu savu iesākto misiju. Mums ir jāsniedz Evaņģēlija gaisma, un ir jāpretojas ’pasaulīgajam garam’, kurš ir pretrunā Kristus mācībai. Mēs nedrīkstam baidīties ‘airēt pret straumi’, piemēram, apliecinot, ka bērns ir dzīvs cilvēks (persona) no ieņemšanas brīža un ka veikt abortu ir noziegums. Mūsu uzdevums ir aizstāvēt un apliecināt biblisku ģimenes, seksualitātes vai izglītības redzējumu. Nebaidīsimies, ja cilvēki saka, ka esam vecmodīgi, neesam mūsdienīgi…
Svarīgākais ir būt pilnīgā saskaņā ar Baznīcas domāšanu un līdz ar to arī ar Kristus—Dieva Vārda patiesību. Kas klausās jūs, klausās mani,” Jēzus sacīja saviem apustuļiem. Kas jūs nicina, tas nicina mani”.
Mums ir jābaidās nevis no cilvēku tiesas, bet gan no Dieva tiesas.
Mēs varam – un tas ir normāli – justies ļoti vāji, bet šādos brīžos atcerēsimies: Tev pietiek manas žēlastības, jo spēks pilnveidojas nespēkā.” Tāpēc es labprāt dižošos savā nespēkā, lai manī iemājotu Kristus spēks.
Brāļi un māsas, mums nav jāuzspiež Kristus, bet ar savu dzīvesveidu, ar savu liecību mums ir Viņš jātklāj un jāpiedāvā.
Viņa vēsts, pasludināta visā tās patiesībā un skaidrībā, vienmēr būs prieka avots, pat ja dažiem tā būs skandāls vai neprāts…
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis