DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

Ne no maizes vien cilvēks dzīvo … /Jēzus/

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodien Dieva Vārds mūs mudina pateikties par Dieva žēlsirdību un rūpēm cilvēkā labā.
Un, paņēmis piecas maizes un divas zivis, Viņš paskatījās uz debesīm, svētīja un lauza maizes, un deva saviem mācekļiem, lai tās liktu viņiem priekšā. (Mk 6, 41) Tuksnesī Kungs pavairoja maizi un Kānā pārvērta ūdeni vīnā. Vēl gaidot, kad pienāks laiks dot ļaudīm barībai savu Miesu un Asinis, Viņš sagatavoja cilvēku garšu, dodot viņiem maizi un vīnu. Kungs tiem deva pārejošo maizi un vīnu, lai mācītu vēlāk izgaršot savu dzīvinošo Miesu un Asinis. Viņš deva bez maksas šīs lietas, kuru vērtība ir maza, lai cilvēki zinātu, ka vēlāk Viņš tos apdāvinās vēl dāsnāk.
Kungs deva bez maksas lietas, ko ļaudis būtu varējuši no Viņa nopirkt, vēl vairāk — to, ko viņi pat vēlējās pirkt, — lai tie saprastu, ka Viņš negaida nekādu maksu. Jo cilvēki būtu spējuši samaksāt par maizi un vīnu, bet nekad — par Kunga Miesu un Asinīm.
Tomēr Kungam vēl nebija diezgan ar šo dāsno dāvanu, Viņš tiecās mūs apņemt ar savu laipnību. Bez maksas Viņš dāvāja šīs mazās lietas, lai mūs pievilktu pie sevis tā, lai mēs tuvotos Viņam un tāpat bez maksas saņemtu šo tik lielo labumu, kāda ir Euharistija.
Kunga darbs sasniedz visu: vienā acu mirklī Viņš pavairoja dažas maizes. Ko cilvēki paveic un pārveido desmit darba mēnešos, Kunga desmit pirksti to paveica vienā mirklī (sal. sv. Efrēms)
Sagatavoja b. Andris Kravalis