DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Novembra mēnesis ir lūgšanas laiks par mūsu aizgājējiem. Tāpēc visu novembra mēnesi tiks svinēts aizlūgums (sv. Gregora Mise, 30 dienu dievkalpojumi), kurš dos iespēju katru dienu visai draudzei lūgties par mūsu ģimenes, dzimtas, draugu un paziņu mirušajiem! Aizgājēju vārdus var atdot draudzes dežurantiem vai sakristejā pie garīdzniekiem!

Esiet nomodā, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu…

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodien, Kristus stāstītā līdzība par Dieva Valstību ir aicinājums būt vienmēr gataviem satikties ar Pestītāju.
Evaņģēlijā Jēzus neskaitāmas reizes aicina būt nomodā, un šoreiz Viņš savu līdzību noslēdz ar vārdiem: «Esiet nomodā, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu»!
Ar šo līdzību Jēzus atklāj, ka būt nomodā nozīmē ne tikai attiekties no miega, bet arī būt gatavam. Visas jaunavas, gaidot ierodamies līgavaini, iesnaudās un aizmiga, bet pēc pamošanās tikai piecas bija gatavas. Viņām bija pietiekoši daudz eļļās, viņas bija parūpējušās savlaicīgi un spēja atbildēt Līgavaiņa aicinājumam. Sadarbība ar Dieva žēlastību izpaužas darbīgā mīlestībā. Līdzībā pieminētās lampas ir ticības simbols, kas apgaismo mūsu dzīvi, bet eļļa simbolizē mīlestību, kas stiprina ticību, dara to auglīgu un ticamu.
Lai varētu satikties ar Kungu, ir vajadzīga ticība un dzīvē īstenota tuvākmīlestība. Ja meklēsim ērtības un materiālos labumus tikai sev, tad mūsu dzīve var kļūt neauglīga, tukša, saka pāvests Francisks. Kristus ir pasaules Gaisma! Kristus ar savu Vārdu un Sakramentiem mūs ir apgaismojis. Spožajam lukturim, kas tika iededzināts, lai kalpotu mūsu pestīšanai, aizvien jāturpina degt. Mēs nedrīkstam apslēpt savu ticības lampu, bet gan mums pašiem jāatrod sava vieta Baznīcā gluži kā lielā lukturī — daudzu pestīšanai, tā lai mēs paši varētu baudīt patiesības gaismu un tā apgaismotu citus!
Sagatavoja b. Andris Kravalis