DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Skats uz Vecrīgu un mūsu baznīcu no putna lidojuma

Gars aizveda Jēzu tuksnesī /Mk 1, 12/

Dārgā draudze!
Šodien, pirmajā Gavēņa laika svētdienā, Dieva Vārds ir izvēlēts no sv. Marka evaņģēlija. Salīdzinot ar citiem Jēzus kārdināšanas aprakstiem, sv. Marks ir ļoti lakonisks – Jēzus tika sātana kārdināts.
Pats Jēzus tiek parādīts kā jaunais cilvēks, jaunais Ādams.
Varam saskatīt paralēli ar pirmo Ādamu, ar cilvēka drāmu vispār: Jēzus bija kopā ar zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja, raksta evaņģēlists Marks.
Tuksnesis – dārza pretmets – kļūst par izlīguma un dziedināšanas vietu; savvaļas zvēri, kas vistiešāk pārstāv nepaklausīgās radības un nāves varas apdraudējumu cilvēkam, kļūst par cilvēka draugiem kā paradīzē. Ir atjaunots miers, kādu Isajs pravietoja par Mesijas laiku: Vilks mitīs kopā ar jēru, pantera kopā ar kazlēnu gulēs. (Is 11, 6) Kur grēks ir pārvarēts un atjaunota cilvēka saskaņa ar Dievu, tur izlīgst arī radība, sašķeltā radība atkal kļūst par miera mājvietu.
Evaņģēlists Marks īso kārdināšanas stāstu noslēdz ar vārdiem, ko var uzskatīt par netiešu norādi uz 91. psalmu : Un eņģeļi viņam kalpoja!
Šajā svētdienā Dieva Vārds mūs aicina aplūkot tuksneša garīgo nozīmi. Tuksnesis ir briesmu, nabadzības, nāves un vientulības vieta. Tur apklust visi līdz šim pierastie trokšņi. Tuksnesī cilvēks ir spiests pievērsties būtiskajam. Tuksneša klusumā zūd ilūzijas, nokrīt maskas, jo pamazām Dievs kļūst par cilvēka vienīgo cerības pamatu.
Varam teikt, ka tuksnesis ir priekšnoteikums izceļošanai no verdzības brīvībā. Tuksneša realitāte var mums palīdzēt atgriezties, ja tikai uzticīgi sekosim Jēzum. Tieši tuksnesī, sirds klusumā mēs vislabāk dzirdam un sagatavojam vietu Dieva Vārdam. Sekosim Jēzum! Jēzus klātbūtnē mūsu garīgais tuksnesis uzziedēs pavasara krāšņumā.
Sagatavoja b. Andris Kravalis