DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

2.jūlijā mūsu draudzē noslēdzās kārtējie saderināto kursi. Vēlam svētīgu sagatavošanos laulībām!

Kas jūs uzņem, tas uzņem mani /Jēzus/

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Uzņemt citam citu, smaidīt, būt viesmīlīgām…
Tas ne vienmēr ir viegli. Reizēm man ir grūti uzsmaidīt savām māsām. Tad mums ir jālūdzas — ir jādod Jēzum vieta mūsos, jo tāds ir noteikums, lai spētu Viņu dot citiem. Ja jūs apgūsiet mākslu būt viesmīlīgiem, jūs arvien vairāk līdzināsieties Kristum, kura sirds ir vienīgi labvēlība un kurš vienmēr domā par citiem. Viss, ko Jēzus darīja, satiekot cilvēkus, bija labs. Tāpat Kānā Viņa Māte domāja par citu vajadzībām un atklāja tās Jēzum.
Jēzus mums liek iet Viņa skolā, būt maigiem un sirds pazemīgiem. Ja mēs tādi būsim, tad mīlēsim cits citu, kā Viņš mūs mīl.
Visā pasaulē cilvēki cieš briesmīgas slāpes pēc mīlestības. Tādēļ mēģiniet sākt lūgties savā ģimenē, atklājiet lūgšanu saviem mazajiem bērniem. Māciet viņiem lūgties. Jo bērns, kurš lūdzas, ir laimīgs bērns. Ģimene, kas lūdzas, ir vienota ģimene. Un, paliekot vienoti, jūs mīlēsiet cits citu, kā Dievs jūs mīl, un jūs zināt, cik maigi Viņš jūs mīl.
Ir ļoti svarīgi, lai bērni dzird vecākus runājam par Dievu. Tāpat viņiem jādod iespēja uzdot jautājumus par Dievu.
Mēs varam sacīt Dievam: Mans Kungs, es Tevi mīlu, mans Dievs, es Tev lūdzu piedošanu, mans Dievs, es Tev ticu, mans Dievs, es Tev uzticos.
Palīdzi mums mīlēt citam citu, kā Tu mūs mīli.
Sv. Terēze no Kalkutas