Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Mīlestība—kristieša identitātes karte

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Jēzus ir augšāmcēlies!
Lieldienu laika piektajā svētdienā, Dieva Vārds mūsu mudina iedziļināties mīlestības dāvanā. Mīlestība ir kristieša identitātes karte, vienīgais svarīgais «dokuments», kas vajadzīgs, lai Jēzus pieņemtu mūs par saviem mācekļiem.
Tāpēc mums ir jāskatās, lai šis dokuments vienmēr būtu derīgs un vienmēr atjaunots. Mīlēt ir skaisti, tas ir ceļš uz laimi. Tomēr tas nav viegls ceļš. Tajā ir daudz pārbaudījumu un grūtību! Mīlēt nozīmē dāvāt ne tikai materiālos labumus, bet kaut ko no sevis: savu laiku, savu draudzību, savas talantus.
Kristietis, Jēzus patiesais draugs, izceļas ar konkrētu mīlestību, kas atmirdz viņa dzīvē. Tāpēc turpināsim mācīties Jēzus skolā, kurā dienu no dienas mācāmies mīlēt. Mīlestību stiprina paļāvība, cieņa un piedošana. Mīlestība īstenojas nevis tad, kad par to daudz un skaisti runājam, bet tad, kad to izdzīvojam savā ikdienas dzīvē. Dievs mūs mīl daudz vairāk nekā mēs mīlam paši sevi. Mīlestība mūs dara par jaunām radībām, brāļiem un māsām Kungā. Mīlestība veido mūs par jaunās Dieva tautas locekļiem, par Baznīcu, kurā visi esam aicināti mīlēt Kristu un Viņā mīlēt cits citu. Mīlestība ir vienīgais spēks, kas pārveido mūsu nocietinātās sirdis; padara mūs spējīgus mīlēt ienaidniekus un piedot tiem, kas mūs ir sāpinājuši; palīdz raudzīties uz citiem kā uz jau esošiem vai nākamajiem Jēzus draugiem; mudina mūs uz dialogu, gatavību uzklausīt un sadzirdēt. Mīlestība atver mūsu sirdis, un tā ir cilvēcisko attiecību pamats.
Mīlestība palīdz pārvarēt vājības un aizdomas, veidot tiltus, māca staigāt jaunus ceļus un rada solidaritātes dinamismu. /sal. pāvests Francisks/
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis