DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Es atgriezīšos pie jums un iepriecināšu jūsu sirdis

Kristus augšāmcēlies!
Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Esam uzsākuši gatavošanos Svētā Gara nosūtīšanas svētkiem, jeb Vasarsvētkiem.
Bez šī notikuma Baznīca nepastāvētu. Tieši pēc Svētā Gara saņemšanas (Apd 2, 1-8;11) apustuļi, Svētā Gara piepildīti, sāka sludināt „Dieva brīnumdarbus” (Apd 2,11), bet Pēteris pasludināja, ka šī Gara nonākšana ir mesiānisko laiku zīme. Tie, kas toreiz ticēja apustuliskajai sludināšanai un pieņēma Kristību, saņēma arī Svētā Gara dāvanu.
Tieši Svētā Gara spēka dēļ Dieva bērni varēja nest augļus, kas ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labvēlība, uzticība, lēnprātība, savaldība. Svētais Gars ir spēks, kas dod dzīvību un liek ilgoties pēc Dieva. Viņš ir mūsu dvēseles gaidītākais viesis, dzīvā uguns mūsos. Pateicoties Viņam, mēs esam kļuvuši Dieva bērni un mūsu dzīve – dievišķota. Dzīvot Svētā Gara vadībā, Tēva un Dēla sadraudzībā – tāds ir kristieša aicinājums un sūtība šinī pasaulē.
Svētais Gars, Tēva un Dēla mīlestība, arī mūs ieved mīlestības attiecībās. Viņš ir svētdarītājs un Jēzus mācības skolotājs. Viņš dāvā dzīvību, apvieno un stiprina. Svētā Gara nonākšana ir kristīgās atklāsmes īstenojums, – Vasarsvētku dienā dzimst Baznīca, un Svētais Gars mums atklāj tās noslēpumu.
Vasarsvētku dievkalpojumā arhibīskaps dāvās Iestiprināšanas sakramentu, kas ir būtisks elements, cilvēku ievadot kristīgajā dzīvē. 31. maijā, svētdienas vakara dievkalpojumā, plkst. 18. 00 Rīgas arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs Iestiprināšanas sakramentu dalīs Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē.
Sagatavoja b. Andris Kravalis