Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēze bērniem mūsu draudzē svētdienās pēc sv. Mises plkst. 10.00 un pēc sv. Mises plkst. 12.00. Nodarbības vada Māsa Mārīte Kudiņa.
Visi mīļi aicināti!

Bērnu ansamblis dzied katru svētdienu sv.Misē plkst.12.00.
Mēģinājumi notiek svētdienās plkst.11.00
Vadītāja Ilona Poikāne
Aicinām pievienoties!
Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Psalmu un Bībeles teoloģijas studijas

Studijas atsāksies 19.NOVEMBRĪ pēc rudens brīvlaika.
Priesteris Jānis Priede, Dr. theol. LU HZF profesors, RARZI viesprofesors
Zoom saite

Esiet nomodā! /Kristus/

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodien mēs iesākam jaunu baznīcas liturģisko gadu. Četru nedēļu garumā mēs gatavosimies Kristus dzimšanas svētkiem.
Šodien, Kristus stāstītā līdzība par Dieva Valstību ir aicinājums būt vienmēr gataviem satikties ar Pestītāju.
Evaņģēlijā Jēzus neskaitāmas reizes aicina būt nomodā, un šoreiz Viņš savu līdzību noslēdz ar vārdiem: «Esiet nomodā, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu»!
Ar šo līdzību Jēzus atklāj, ka būt nomodā nozīmē ne tikai attiekties no miega, bet arī būt gatavam, modram un sadarboties ar Dieva žēlastību. Vārds “adventus”, tulkots no latīņu valodas, nozīmē “atnākšana, ierašanās”, tādējādi katru gadu aizvien no jauna Adventa laikā kristīgajā tautā tiek apcerēts Jēzus ierašanās, cilvēciskās iemiesošanās notikums.
Un tomēr – ne tikai tas. Dievs savai tautai ir sniedzis brīnišķīgu apsolījumu, ka Kristus nāks otrreiz – lai visus sev uzticīgos ņemtu pie sevis dzīvei. Mēs lasām par to pirmajā lasījumā Atklāsmes grāmatā. Mums Advents ir ļoti īpašs laiks, jo mēs esam aicināti un varam izdzīvot divus brīnišķīgus notikumus vienlaicīgi – tuvojošos Pestītāja dzimšanas brīnumainos svētkus, kā arī “atsvaidzināt” un nostiprināt aizvien “jaunu cerību” (sal. 1Pēt 1, 13) uz Kunga otrreizējo nākšanu padebešos… jo mums tai vienmēr jābūt gataviem. Advents ir iespēju laiks izvērtējot savu sagatavotību un nostiprinot savu apņemšanos būt vienmēr modram Kunga atnākšanas dienai. Dieva mīlestības piepildītu Adventa laiku!
Sagatavoja biskaps Andris Kravalis