Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

“Kas ir mazākais starp jums visiem, tas ir liels…”

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodien Dieva Vārda liturģija mums atgādina par pazemības, paklausības un garīgās bērnības ceļa izaicinājumu.
Šodienas Evaņģēlijs pievērš mūsu uzmanību Kristus Iemiesošanās noslēpumam, visvarenajam Dievam, kurš kļuva cilvēks. Kļuva bērns…
Jēzus 30 gadus dzīvoja pazemīgajā Nācaretes ģimenē. Dievišķā Providence Viņu bija uzticējusi Marijas un Jāzepa mīlošajai gādībai. Jēzus ienāca šajā pasaulē kā bērns un svētdarīja šo stāvokli. Nemitīgi vēršoties pie sava Tēva debesīs, Viņš mums atklāj garīgās bērnības likumu. Šis noslēpums palīdz mums saprast, cik mēs esam Viņam dārgi, jo tieši pateicoties Jēzum, mēs kļuvām par Dieva bērniem. Katrs cilvēks ir Dieva bērns. Cilvēks ir vērtīgs nevis ar to, kas viņam pieder, bet ar to, kas viņš ir. Katras personas sejā, neatkarīgi no rases vai kultūras piederības, atspīd paša Dieva attēls. Līdz ar to, ikvienu esam aicināti pieņemt, cienīt un mīlēt. Lai labāk īstenotu šo uzdevumu mēs iedziļināmies Jēzus bērnības notikumos. Pašā Bērnā Jēzū mēs atklājam un kontemplējam bērnības skaistumu. Kristus vienmēr dod priekšroku mazajiem.
R. Tagore raksta: „Dievs grib, lai mēs svētā gudrībā atgūtu atpakaļ mūsu bērna veidu.” Mēs kļūsim pilnīgāki un lielāki, ja mēs vairāk kā paraugu mūsu dzīvei ņemsim Bērna Jēzus cilvēktapšanu, viņa bērna būtību un dabu. Garīgā bērnība ir gan cilvēka dabiska dziņa, gan paša Dieva vēlme.
Mūžīgā dzīve ir atkarīga no mūsu dievabērna stāvokļa Kristū!
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis