Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēze bērniem mūsu draudzē svētdienās pēc sv. Mises plkst. 10.00 un pēc
sv. Mises plkst. 12.00.
Nodarbības vada Māsa Mārīte Kudiņa.
Visi mīļi aicināti!

 

Bērnu ansamblis dzied katru svētdienu sv.Misē plkst.12.00.
Mēģinājumi notiek svētdienās plkst.11.00
Vadītāja Laura Rībule.

Aicinām pievienoties!
Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Psalmu un Bībeles teoloģijas studijas

Svētdienu vakaros pēc Svētās Mises (19:30-21.00) Māras zālē un tiešsaistē. Studijas atsāksies 7. aprīlī ANNO DOMINI 2024.
Priesteris Jānis Priede, Dr. theol. LU HZF profesors, RARZI viesprofesors Zoom saite

Lūk, mana māte un mani brāļi! /Jēzus/

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodienas Evaņģēlijā Jēzum tiek izvirzītas vairākas apsūdzībās.
Interesanti, ka Jēzus nemēģina strīdēties ar tiem, kas domā, ka Viņš ir traks, bet pret otru apsūdzību, proti, ka Viņš ir velna apsēsts, Viņš izturas ļoti nopietni. Jēzus atgādina, jebkura sašķelta grupa ir lemta bojāejai. Valstība, kas sašķelta, kļūs par upuri citām tautām.
Jēzus ir ļaunuma uzvarētājs. Pirmajā lasījumā dzirdējām, ka ļaunums kādu dienu tiks sakauts un Jēzus sevi atklāj kā tādu kurš uzvar ļaunumu.
Jēzus saka, ka ir viens nepiedodams grēks, – Sv. Gara zaimošana. Kāpēc Viņš lieto šo izteicienu? Marka evaņģēlija sākumu: Jēzus reputācija bija sasniegusi Jeruzalemi, un visur tika stāstīts, kā Viņš dziedinājis slimos un izdzina dēmonus. Cilvēki savā vienkāršībā nekļūdījās un atzina Jēzus rīcību par Dieva darbu. Tāpēc viņi pulcējās pie Viņa. Taču daži Rakstu mācītāji bija tik tālu no Dieva, ka pat nespēj atpazīt Dieva darbu. Un tieši to Jēzus viņiem pārmet: viņu attieksme līdzinās čūskas attieksmei dārzā (Rad. g.). Čūska izlikās, ka atklāj vīrietim un sievietei, ka Dievs, dodot savu likumu, ir dziļi ļauns, ļaunprātīgs; čūskas runa bija šāda: “Dievs aizliedz jums šī koka augļus, aizbildinoties ar to, ka tie ir indīgi, bet, gluži pretēji, lai tos paturētu sev, jo tie ir izcili…” Jēzus nesauca Rakstu mācītājus par čūskām, taču Viņš nebija tālu no tā… Tieši tajā brīdī, kad Jēzus dziedināja, rakstu mācītāji Viņu nosauca par dēmonu; viņi patiešām neko nesaprata no Dieva mīlestību. Un tā rezultātā viņi nespēj to pieņemt. Jo mēs visi zinām, ka Mīlestību var dāvāt tikai tad, ja tā tiek pieņemta. Tāpēc Jēzus saka, ka šis grēks ir nepiedodams: nav tā, ka Dievs atsakās piedot, bet gan Rakstu mācītāju sirdis ir aizslēgtas.
Vai Jēzus bija “traks”? Tie, kas Jēzum pārmeta “neprātu”, balstījās cilvēciskos aprēķinos! Taču tāds ir Dieva neprāts. Visuvarenais Dievs nevar mūs nepārsteigt (Viņa domas nav mūsu domas; Jes 55, 8). “Dieva neprāts ir gudrāks par cilvēkiem”. (1 Kor 1, 25). Tā sauktā cilvēku gudrība nogalināja Jēzu, bet Dieva neprāts bija tas, kas izglāba pasauli.
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis