DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Apustuliskā vēstule PATRIS CORDE

Svētais tēvs Francisks
Svētā Jāzepa pasludināšanas par Vispārējās Baznīcas aizbildni
150 gadadienā

Dieva Vārds ir kļuvis miesa…

Dārgā draudze!
Ziemassvētki ir prieka un cerības svētki, jo mums ir dzimis Jēzus! Mēs esam aicināti iet un meklēt Pestītāju, cenšoties pārvarēt savas sirds noslēgtību, garlaicību, apātiju, vienaldzību un bailes, īpaši šajā ārkārtas situācijā, kurā ir grūti atgūt dzīvesprieku un ticību. Sekojot Betlēmes ganiem, mēs esam aicināti ieraudzīt, pārdomāt un sludināt Ziemassvētku noslēpumu.
Šodien Evaņģēlijs mūs aicina no jauna atklāt Dieva Dēla iemiesošanās noslēpumu. Viņa piedzimšana ir vislielākais notikums cilvēces vēsturē. Tas ir praviešu sludinātais notikums, par kuru tiek runāts liturģiskajos lasījumos arī šodien.
Kāds ir Jēzus vēstījuma noslēpums? Ir pagājuši divdesmit gadsimti, un Jēzus vienmēr ir dzīvs. Un tie, kas novēršas no Viņa, ar savu rīcību dod vēl vienu liecību par Jēzu: bez Viņa cilvēks grimst ļaunuma, grēka, netikumu, egoisma, vardarbības un naida purvā.
Vārds tapa miesa un dzīvoja starp mums. Lūk, šis ir notikums, kas mums ir jāatklāj no jauna, – mūs mudina pāvests Francisks.
Dieva maigā mīlestība atklājās Bērnā Jēzū. Kurš no mums nav izjutis aizkustinājumu, maigumu maza bērna priekšā?
Bērnā Jēzū—Dievs atklāj savu mīlestību, labestību un lēnprātību.
Mēs varam Viņam droši tuvoties un mīlēt Viņu no visas sirds. Viņš ir nācis lai mūs glābtu! Ko nozīmē tikt izglābtam?
Tas nozīmē ieiet Dieva dzīvē un kļūt par Viņa pieņemtiem bērniem, pateicoties Kristības sakramentam.
Tāda ir Ziemassvētku vēsts: Dievs kļūst par cilvēku, lai mēs varētu kļūt par Dieva bērniem.
Vissvētās Trīsvienības Otrā Persona kļūst par cilvēku, kļūst par pirmdzimto brāli daudzu brāļu vidū. Dieva Dēls nokāpa no debesīm, lai mūs vestu uz debesīm. Vārds ir kļuvis miesa…
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis