Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Kas sevi pazemina, tiks paaugstināts (Lk 14, 11)

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū! Šodien Dieva Vārds mums atklāj pazemības tikuma nozīmi kristieša dzīvē. Jēzus sabatā iegāja kāda farizeju priekšnieka namā ieturēt maltīti. Redzot, kā ielūgtie viesi sev izmeklēja pirmās vietas pie galda, Kristus pastāstīja par atgadījumu kāzu svinībās. Šis stāstījums norāda uz cilvēka vietu Dieva priekšā.
Kristus, stāstot par maltītes laikā redzēto, nesniedz labas uzvedības lekciju, un arī nerunā par hierarhisko kārtību pie galda, bet gan norāda uz pazemību, kas ir mūsu dzīves būtisks elements.
„Katrs, kas sevi paaugstina, tiks pazemināts, bet, kas sevi pazemina, tiks paaugstināts.” Jēzus iesaka farizeju priekšniekam aicināt pie galda ne tikai savus draugus, ģimenes locekļus un bagātos kaimiņus, bet pirmām kārtām nabagus un sabiedrības atstumtos, kuri tam ne ar ko nespēs atlīdzināt, un tādā veidā viņa uzaicinājums kļūst par nesavtīgu dāvanu.
Patieso atalgojumu saņemsim no Dieva, kas ir pasaules Kungs. Viņam kalpojam tik, cik ir mūsu spēkos. Kristus ir pazemības un nesavtības, lēnprātības un paklausības Dievam piemērs. Kopā ar Viņu gaidīsim Tēva uzaicinājumu: «Draugs, virzies augstāk!»”. Vārds “pazemība” ir no latīņu vārda “humus”, kas tulkojumā nozīmē “zeme”. Tas ir paradoksāli, ka, lai nonāktu debesīs, jāpaliek zemiem, kā zemei. Dievs mūs nepaaugstina mūsu dotību, bagātību vai bravūras dēļ, bet Viņš mūs paaugstina pazemības dēļ.
Dievs ir iemīlējies pazemībā. Uzlūkosim Dievmātes pazemību! Pāvests Francisks saka, lai sasniegtu galamērķi, lai sasniegtu debesis, “pazemība” un “kalpošana” ir kristīgās dzīves pamat stājā.
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis