Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēze bērniem mūsu draudzē svētdienās pēc sv. Mises plkst. 10.00 un pēc
sv. Mises plkst. 12.00.
Nodarbības vada Māsa Mārīte Kudiņa.
Visi mīļi aicināti!

 

Bērnu ansamblis dzied katru svētdienu sv.Misē plkst.12.00.
Mēģinājumi notiek svētdienās plkst.11.00
Vadītāja Laura Rībule.

Aicinām pievienoties!
Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Psalmu un Bībeles teoloģijas studijas

Svētdienu vakaros pēc Svētās Mises (19:30-21.00) Māras zālē un tiešsaistē. Studijas atsāksies 7. aprīlī ANNO DOMINI 2024.
Priesteris Jānis Priede, Dr. theol. LU HZF profesors, RARZI viesprofesors Zoom saite

Lai mans prieks jūsos būtu pilnīgs /Jēzus/

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Esam Lieldienu laika septītajā svētdienā. Baznīcas liturģijā mēs turpinām gatavoties Svētā Gara atnākšanas svētkiem. Šodienas atvadu runā Jēzus saviem mācekļiem runā par prieku.
Savas šīs zemes dzīves noslēgumā, kopā ar saviem draugiem vakariņojot, Jēzus saka: „Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu. Palieciet manā mīlestībā!” .. „To es jums sacīju, lai mans prieks paliktu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.” Jēzus vēlas savus mācekļus un ikvienu no mums ievest šajā pilnīgajā priekā, kurā Viņš dalās ar Tēvu, lai tādējādi mīlestība, ar kādu Tēvs mīl Viņu, varētu mājot mūsos (sal. Jņ 17, 26). Kristiešu prieku rada šī atvērtība Dieva mīlestībai un piederība Viņam.
Evaņģēlijs vienmēr saistās ar prieku. Prieks dzimst no tikšanās ar Kristu!  Evaņģēlija prieks piepilda sirdis un visu dzīvi tiem, kas sastop Jēzu. Tie, kas ļauj Viņam atpestīt sevi, tiek atbrīvoti no grēka, skumjām, iekšējā tukšuma, vientulības. Kopā ar Jēzu Kristu vienmēr piedzimst un atdzimst prieks. Atvadoties no saviem mācekļiem Jēzus atgādina—priekam ir jāpieaug mūsos! Vēl vairāk, mums ir jākļūst par prieka misionāriem. Mēs sludinām, ka Dievs ir mūžīgas mīlestības “sadraudzība”, ka Viņš ir “bezgalīgs prieks”, prieks, kas nepaliek noslēgts sevī, bet izplatās visos, kurus Viņš mīl un kuri mīl Viņu.
Kā piepildīties un palikt Kunga priekā? Svētie Raksti mums māca, ka prieks ir Svētā Gara auglis – Svētais Gars mūs dara par Dieva bērniem, kas spēj piedzīvot un baudīt Viņa labestību un uzrunāt Dievu ar vārdu „Abba”, „Tēvs” (sal. Rom 8, 15). Prieks ir zīme Viņa klātbūtnei un darbībai mūsos.
Kristieša prieks dzimst no pārliecības, ka Dievs, kas sevi ir darījis par cilvēku, mūsu dēļ atdevis savu dzīvību un ir uzvarējis ļaunumu un nāvi, viņu mīl. Un tas nozīmē dzīvot mīlestībā pret Dievu. Svētā Terēze no Bērna Jēzus, jaunā karmelīte, rakstīja: „Jēzu, mans prieks ir Tevi mīlēt!”
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis