Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Ar Dieva valstību notiek tā… /Mk 4, 26/

Dārgie brāļi un māsas Kristū,
šodien Dieva Vārds mudina labāk iepazīt Dieva Valstības realitāti. Pateicoties šodienas līdzībām Dieva Vārda liturģijā mēs atklājam un iepazīstam Dieva Valstību.
Dieva Valstība nav pabeigta kārtība, bet gan kaut kas dzīvs, kaut kas, kas ir un tajā pašā laikā nāk. Ilgu laiku tā bija tālu, tad pietuvojās, un tagad tā ir tik tuvu, ka prasa, lai esam gatavi to uzņemt.
Debesu valstība ir līdzīga sinepju graudam, ko cilvēks iesēja savā laukā; izaudzis tas kļūst par koku, tā ka debesu putni var nākt apmesties tā zaros. (Mt 13, 31)
Mazais grauds simbolizē Jēzu Kristu, kurš, likts zemē kādā dārzā, kur tika apglabāts, augšāmcēlies pēc neilga laika no tā atkal iznāca, piecēlies kā liels koks.
Varam teikt, ka miris Viņš bija kā mazs sinepju grauds. Sinepju grauds, kad bija redzams mūsu acīm pavisam izkropļots; bet koks, augšāmceļoties kā skaistākais no cilvēkiem (Ps 45, 3).
Šī noslēpumainā koka zari ir svētie Evaņģēlija sludinātāji. Par tā izplatību runā psalms: “Šī slava ir izgājusi pa visu pasauli, un to vārdi — līdz zemes robežām.” (Ps 19, 5; sal. Rom 10, 18) Putni apmetas šī koka zaros, kad taisnīgas dvēseles, kas, balstoties uz svētuma spārniem, pacēlušās pāri zemes pievilcībai, Evaņģēlija sludinātāju vārdos atrod mierinājumu šīs dzīves sāpēs un nogurumā. (Sv. Gregors Lielais) Apustulis Pāvils saka: “Jo ne ēšana un dzeršana ir Dieva Valstība, bet taisnība un miers, un prieks Svētajā Garā.” (Rom 14, 17)
Ja jau Dieva Valstība ir mūsos un ja tā pastāv taisnībā, mierā un priekā, tad tas, kurš paliek pastāvīgs šajos tikumos, tas nešaubīgi jau ir Dieva Valstībā. Dieva valstība ir tur, kur Dievs valda. Pateiksimies par šo Kristus klātbūtni mūsos!
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis