Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Lieldienu Vigīlija

Kristības un Pirmā sv.Komūnija Lieldienu vigīlijā 03.04.2021

God. b. Boļeslava Sloskāna dies natalis – 40!

Dārgie brāļi un māsas Kristū,
šodien atceramies godājamā b. B. Sloskāna dzimšanas dienu debesīm! Pirms 40 gadiem, 1981. gada 18. aprīlī, viņš iegāja Debesu Tēva mājās. Ir vērts atcerēties šo dienu, jo tā bija Lieldienu sestdiena.
Ieskatīsimies tā laika liecinieku atmiņās. Māsa Agnese, kura bija klāt bīskapa aiziešanas brīdī, raksta: „Cienījamais slimnieks bija bezsamaņā. Divi Keizersbergas abatijas abati un bīskaps Beurens, atsaukti pie aizgājēja gultas, centās B. Sloskānu uzrunāt dažādās valodās, bet bez rezultātiem.
Slimnieka stāvoklis nemainījās arī pēc Rožukroņa lūgšanas uzsākšanas. Kādā brīdī atcerējos, ka bīskaps Sloskāns kopā ar benediktiešu mūkiem katru dienu bija paradis lūgties Salve Regina (“Esi sveicināta, Karaliene”), un ieteicu abatam Van Dorenam dziedāt šo lūgšanu. Slimnīcas istabā ieskanējās lūgšana Jaunavai Marijai, un vienā mirklī bīskapa Sloskāna ķermenis un sejas izteiksme izmainījās. Neaizmirstams bija mirklis, kad bīskapa seja staroja, ķermenis izgaismojās un atvērtās acis raudzījās debesīs… Drosmīgais moceklis atdeva savu dvēseli brīdī, kad skanēja lūgšanas vārdi: “O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria.” (“Tu žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija”) Aizkustinājumā un asarās turpinājām dziedāt: “Regina caeli laetare, alleluia.” (“Debess Karaliene, līksmojies, alleluja.”) Tas bija Lieldienu priekšvakars.”
Cik iespaidīgs un nozīmīgs ir šis apraksts, jo bīskapa aiziešana bija Dieva klātbūtnes piepildīts brīdis. Viņa pārdabiskā aiziešana ļāva Dieva godībai atklāties šeit, uz zemes. Vēl esot šeit, cilvēku vidū, esam aicināti ieraudzīt Kristus godības atspulgu bīskapa acīs. Bīskapa nāve ieved mūs Lieldienu notikuma sirdī. Viņš, kurš savu dzīvi bija veltījis upurī par brāļiem, Lieldienu noslēpumā pilnīgi izdzīvo savu bīskapa devīzi Hostia pro fratribus. Atcerēsimies godināmo bīskapu Sloskānu šajā dienā, lūgsimies par viņa beatifikācijas procesu. Lūgsim caur viņa aizbildniecību, lai Dievs uzklausa mūsu lūgšanas par kādu nepieciešamu žēlastību vai brīnumu mūsu vai kāda tuvinieka dzīvē. Lai šī gadadiena mums ir pamudinājums pateikties par viņa garīgo mantojumu!
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis