Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēze bērniem mūsu draudzē svētdienās pēc sv. Mises plkst. 10.00 un pēc sv. Mises plkst. 12.00. Nodarbības vada Māsa Mārīte Kudiņa.
Visi mīļi aicināti!

Bērnu ansamblis dzied katru svētdienu sv.Misē plkst.12.00.
Mēģinājumi notiek svētdienās plkst.11.00
Vadītāja Ilona Poikāne
Aicinām pievienoties!
Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Psalmu un Bībeles
teoloģijas studijas

(Māras zālē)
svētdienas vakaros
(pēc Svētās Mises)
19:30-21:00
klātienē un attālināti
(tiešsaistē Zoom PIESLĒGTIES)
Dieva Atklāsme:
jautājumi un atbildes,
lekcijas un diskusijas.
Priesteris Jānis Priede,
Dr. theol.
LU HZF profesors,
RARZI viesprofesors

Priecājieties un līksmojiet, jo alga jums Debesīs ir liela!

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodienas Evaņģēlijā mēs iepazīstam Jēzus mācības kodolu—Kalna svētības. Astoņas reizes Jēzus mums atkārto : svētīgi… svētīgi… Daudzi no mums nav raduši dzirdēt, ka varētu būt svētīgi jeb, kā būtu pareizāk tulkot no grieķu valodas, — svētlaimīgi. Jēzus ir nācis lai pasludinātu Labo Vēsti nabagiem. Kas gan cits varētu būt Labā Vēsts, ja ne absolūta laime…
Varētu sacīt, ka Jēzus sludinātā laime ir divējāda. Pirmais veids būtu nesatricināma cerība uz labāku nākotni, bet otrais — atklāsme par to, ka ikvienā tagadnes notikumā ir apslēpta kāda brīnišķīga jēga. Pirmā laimes veida pamatā ir apsolījums, kas ir Dieva vismīļākā izteiksmes forma, bet otrā veida pamatā — Viņa aicinājums pārvarēt sevi un ieiet Dieva noslēpumā. Jēzus atklātās Kalna svētības ir kā gaismeklis ne tikai kristiešu, bet arī daudzu neticīgo dzīves ceļā. Šie astoņi Jēzus atklātie principi nevar mūs neaizkustināt, jo tie mūs ieved Debesu Valstības pieredzē.
Kalna svētības ir kristieša “identifikācijas karte”. Tā ir mūsu “personas apliecība”, tāpēc ka iezīmē paša Jēzus vaigu, atklāj Viņa dzīves stilu.
Svētības ir ticības ceļa rezultāts. Iedziļinoties tajās, mēs atskārstam, ka īstenot šīs svētības dzīvē ar cilvēka spēkiem vien nav iespējams. Tomēr Jēzus nav utopists — ne jau mūsu kopīgās pūles spēs pārveidot pasauli, mūsu dzīvi vai ģimeni. Ja viss būtu atkarīgs tikai no mums, Dievs vairs nebūtu vajadzīgs. Vienkārši dažkārt mums pašiem gribas darīt vēl un vēl…
Svētības vēstī par nākamo, par Dieva pasauli. Svētības ir aicinājums ļaut Dievam darboties mūsos. Svētie ir vīrieši un sievietes, kas, dzīves ceļā saskārušies arī ar savām nepilnībām un bieži vien pieredzējuši ilgstošas pretošanās un cīņas, beidzot ir ļāvuši rīkoties Dievam. Svētie ir īstenojuši un atgādina mums Jēzus svētību ceļu!
Sagatavoja b. Andris Kravalis