Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Svētceļinieku informatīvās tikšanās - šodien (31.07.2022), pēc katras sv.Mises.

Jūsu dzīve ar Kristu ir apslēpta Dievā! (Kol 3, 2)

  Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šajā svētdienā mēs svinam mūsu draudzes aizbildnes sv. M. Magdalēas svētkus! Sirsnīgi sveiksim viens otru un pateiksimies par mūsu draudzi, kura kā Dieva ģimene, sagatavo mūs Debesu Valstībai!
Šodienas liturģijā dzirdam Mācību teicēja vārdus: «Tukšību tukšība… Viss ir tukšība…»
Svētdienas Evaņģēlijs runā par mantkārībā balstītas laimes bezjēdzību. Kāds bagāts cilvēks saka pats sev: tev mantas piekrāts ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un dzīro! Bet Dievs viņam sacīja: „Tu, neprātīgais! Šajā naktī tavu dvēseli atprasīs no tevis, un kam paliks tas, ko tu sakrāji?” Patiesa bagātība ir Dieva mīlestība, kas tiek dalīta ar savu tuvāko; tā mīlestība, kas nāk no Dieva un padara mūs spējīgus palīdzēt viens otram.
Evaņģēlijs mūs aicina iepazīt savas sirds patiesību, lai redzētu, uz ko balstām savas dzīves drošību. Parasti bagātais jūtas drošs, pateicoties savai bagātībai, un uzskata, ka, tai saskaroties ar apdraudējumu, sabrūk arī visas viņa zemes dzīves jēga.
Bagātība neko nenodrošina. Vēl vairāk, kad sirds sajūtas bagāta, tā ir tik apmierināta ar sevi, ka tajā vairs nav vietas Dieva Vārdam, nedz mīlestībai pret brāļiem, nedz arī spēj priecāties par dzīvē vissvarīgākajām lietām. Šādi tiek zaudēti daudz lielāki dārgumi.
Tāpēc Jēzus par svētlaimīgiem sauc garā nabadzīgos, tos, kam nabadzīga sirds, kurā var ienākt mūžam jaunais Kungs.
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis