Dievam viss ir iespējams!

Sākums

Dievkalpojumi:

Ārkārtējas situācijas laikā vakara sv.Mises tiek pārceltas tiešraidē uz pl.18.00

8:00, 10:00, 12:00, 17:30 (vesperes), 18:00

Var saņemt 30 min. pirms Sv. Misēm, kā arī to laikā.

Notiek katru dienu – sākas pēc rīta Sv. Mises un ilgst līdz vakara Sv. Misei plkst. 19.00 vai plkst. 18.00 (svētdienās).

Katehēzes lekcija:
Laiks: plkst.13.30
Datums:
Lektors:
Tēma:
Apraksts:

Ej! Tava ticība tevi ir izglābusi /Jēzus/

Dārgā draudze, brāļi un māsas Kristū!
Šodienas Evaņģēlijs mūs iepazīstina ar aklu cilvēku, kurš sēdēja ceļmalā un ubagoja kādā no savas pilsētas Jērikas nomalēm. Viņš nav anonīms varonis. Viņam ir seja un vārds: Bartimejs, tas ir, “Timeja dēls”.
Kādu dienu viņš izdzirda, ka garām varētu iet Jēzus. Jērika vienmēr bija ļaužu plūsmas krustceles, kuru nepārtraukti šķērsoja svētceļnieki un tirgotāji. Bartimejs izlēma darīt visu iespējamo, lai tikai satiktu Jēzu. Viņš neredz un nezina, vai Jēzus ir tuvu vai tālu, bet nojauš no pūļa, kas kļūst aizvien lielāks un tuvojas. Bartimejs kliedz pilnā balsī, viņš sauc! Viņš izmanto vienīgo savā rīcībā esošo līdzekli – balsi.
Viņš sauc: «Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani!» Viņa nemitīgie saucieni kaitina, un daudzi viņam pārmet, liek viņam apklust. Bet Bartimejs neklusē, tieši pretēji, viņš sāk saukt vēl skaļāk: «Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani!»
Bartimeja lūgšana aizskar sirdi, Dieva sirdi, un viņam tiek atvērtas pestīšanas durvis. Jēzus liek viņu pasaukt. Bartimejs tūlīt pielec kājās, un tie, kuri iepriekš viņam lika klusēt, tagad ved viņu pie Mācītāja. Jēzus uzrunā viņu, aicinot izteikt savu vēlmi – tas ir svarīgi – un tad sauciens kļūst par lūgumu: «Lai es varu redzēt!»
Jēzus viņam saka: «Ej, tava ticība tevi glābusi». Šajā nabadzīgajā, bez palīdzības atstātajā un noniecinātajā cilvēkā Viņš redz ticības spēku, kas piesaista Dieva žēlsirdību un varenību. Ticība ir divas paceltas rokas, balss, kas lūdz pestīšanas žēlastību.
Katehisms apliecina, ka “pazemība ir lūgšanas pamats” (KBK 2559). Lūgšana nāk no zemes, no humus – no kā izriet vārdi “pazemīgs”, “pazemība”. Lūgšana nāk no mūsu pastāvīgajām slāpēm pēc Dieva.
Ticība ir sauciens, tā ir cerība tikt izpestītam. Mācīsimies no Bartimeja sauciena. Viņš ir neatlaidīgs cilvēks, kura paļāvības pilnā ticībā ļāva saņemt no Jēzus dziedināšanu un pestīšanu.
Sagatavoja bīskaps Andris Kravalis