DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Bērnu Pirmā sv. Komūnija Žēlsirdības svētdienā (28.04.2019)