Dievam viss ir iespējams!

Bērnu Pirmā sv. Komūnija Žēlsirdības svētdienā (28.04.2019)