Dievam viss ir iespējams!

Bīskapa Andra Kravaļa konsekrācija (04.05.2019)