Dievam viss ir iespējams!

Bīskapa Jāņa Cakula 70 gadu priesterības jubileja