DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Bīskapa Jāņa Cakula 70 gadu priesterības jubileja