Dievam viss ir iespējams!

Cik mīļa ir Dieva svētnīca!