Dievam viss ir iespējams!

Fragmenti no Pateicības koncerta (11.12.2016)