Dievam viss ir iespējams!

Grāmatas “Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija” atvēršanas svētki kūrijas dārzā- (19.06.2021)