Dievam viss ir iespējams!

Iestiprināšanas sakraments