Dievam viss ir iespējams!

Kora “Logos” koncerts-21.08.2015

Kora tapšanas vēsture nav iedomājama atrauti no tā idejiskā tēva, talantīga mūziķa, diriģenta un vienlaikus arī garīdznieka Joana Šēnroka personības. Gadiem ilgi viņš ir lolojis ieceri izveidot kori no profesionāliem mūziķiem dalībai Dievkalpojumos un pareizticīgās mūzikas koncertprogrammu atskaņojumiem. Pirmā pieredze tika gūta atmodas laikā, kad raisījās sabiedrības interese par sakrālo kora mūziku. Ar Latvijas Kultūras fonda Rīgas pareizticīgās mūzikas kori tika koncertēts Latvijā, Krievijā, Eiropas valstīs, gūti panākumi starptautiskos festivālos un konkursos. No kora spožākajiem tā laika sasniegumiem jāmin mūsdienu krievu komponista Vladimira Martinova monumentālā darba Apokalipse iestudējumi leģendārā Maskavas Tagankas teātra dibinātāja un režisora Jurija Ļubimova režijā ar ierakstu CD 1995. gadā, kā arī izcīnītā 1. vieta Hainuvkas Starptautiskajā pareizticīgās mūzikas konkursā Polijā 1997. gadā (International Festival of Orthodox Church Music “Hajnówka 1997”).

Dažādu iemeslu dēļ kora darbība 90.-to gadu vidū pārtrūka, taču tās atstātais emocionālais mantojums turpināja dzīvot bijušajos dalībniekos, klausītājos un sadarbības partneros. Pēc daudziem gadiem dažu entuziastu uzturēta, ideja pārdzima jaunā veidolā – tika uzsākts darbs pie vīru kamerkora izveides. Līdz beidzot 2013. gada novembrī ar Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību Rīgā tika dibināts Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris „Logos” Joana Šēnroka vadībā.

Jaundibināto kolektīvu veido 13 vīri ar ilggadīgu dziedāšanas pieredzi Latvijas profesionālajos koros (Ave Sol, VAK “Latvija”, Latvijas Radio korī, Latvijas Nacionālās operas korī) un citos kolektīvos. Kora pirmā publiskā parādīšanās – dalība liturģiskajos svētku Dievkalpojumos Rīgas Kristus Piedzimšanas pareizticīgo katedrālē uzreiz tika novērtēta. Daudzi garīdznieki un draudzes locekļi izteica vēlmi dzirdēt arī kora koncertprogrammu.