DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Pastāvīgā diakonāta svētības saņemšana Dainim Stikutam! – 18.06.2017.