Pieteikšanās draudzes rekolekcijām un svētceļojumam Sarkaņi-Stoļerova-Kaunata-Andrupene-Priežmale-Aglona (08.08.2022-15.08.2022)

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: info@magdalenasdraudze.lv

5.augusts
6.augusts
7.augusts
8.augusts
9.augusts
10.augusts
11.augusts
12.augusts
13.augusts
14.augusts
15.augusts

Pieteikties