Dievam viss ir iespējams!

PJD 2016 noslēguma Sv.Mise kopā ar Pāvestu Francisku – LATVISKI