Dievam viss ir iespējams!

Priesterības sakraments