Dievam viss ir iespējams!

Restaurācija Magdalēnas baznīcā