Dievam viss ir iespējams!

Svētceļojums/Rekolekcijas 2020