Dievam viss ir iespējams!

Taize-Eiropas tikšanās Rīgā