Dievam viss ir iespējams!

Tikšanās ar RGS audzēkņiem. /12.12.2021./