Dievam viss ir iespējams!

Vitrāžas iesvētīšana Jelgavā (25.10.2020)