Dievam viss ir iespējams!

Ziedojumi

Priecīgu devēju mīl Dievs, saka sv. Pāvils (2 Kor 9, 7).
Ziedošana Baznīcai ir ne tikai kristīgās mīlestības un žēlsirdības izpausme, bet ticības tikuma izaugsmes ceļš. Ziedošana, kuras pamatojumu atrodam Dieva Vārdā, ir pateicība par Dieva žēlastībām, Viņa palīdzību un svētību.
Priecāsimies, ja atbalstīsiet Baznīcas misiju, draudzes kalpošanu un Dieva iedvesmotus projektus gan ar savu personīgo, gan organizāciju ziedojumiem!
Draudzei ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod ziedotājiem lielākas valsts noteiktas nodokļu atlaides (iesniedzot VID savu Ienākumu deklarāciju, ir iespēja daļu ziedojuma saņemt atpakaļ no valsts).
Pateicamies par Jūsu atbalstu dievnama uzturēšanai un draudzes jaunu ieceru īstenošanai! Ar atbalstu baznīcai Jūs tiekat ietverts draudzes lūgšanā un svētīts savā dzīves ceļā.
Lai Dievs Jūs bagātīgi atalgo!
Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests,
bīskaps Andris Kravalis