Dievam viss ir iespējams!

Bīskapam Jānim Cakulam- 95! Pr.A.M.Jerumanim-65! Poļu komponista P. Bebeneka viesošanās mūsu draudzē (04.07.2021)