Dievam viss ir iespējams!

Dievmātes komandu Hartas (solījumu) pieņemšanas svētki. /12. 12.2021/