DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Svētā Mise un bīskapa B.Sloskāna grāmatas atvēršana (03.09.2020)