Dievam viss ir iespējams!

Svētdienas skola / katehēze bērniem

Kristībai un Pirmajai Svētajai Komūnijai bērnus un arī pieaugušos sagatavo katehēte Marija Kudiņa (27855608). Nodarbības notiek svētdienās tūlīt pēc galvenās svētās Mises baznīcas 2.stāvā.

Labā Gana katehēze.

Sv. Marijas Magdalēnas draudzē notiek Labā Gana katehēze. Tā ir ticības mācības programma 3-6, 6-9 gadus veciem un arī vecākiem bērniem atbilstoši viņu vecuma posmam, kas izplatīta daudzās valstīs pasaulē un darbojas sākot no 1964.gada, tā ir aizsākusies Romā un ir Romas katoļu baznīcas akceptēta pasaulē un Latvijā.

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs sniedzis savu oficiālu atbalstu šai katehēzei: “Es no sirds atbalstu un priecājos par Labā Gana katehēzes attīstību Latvijas draudzēs. Mani dziļi aizkustina veids, kādā tiek vadītas šīs nodarbības – ar tik vienkāršiem līdzekļiem, izmantojot visas maņas, bērni tiek iepazīstināti ar būtiskajiem ticības aspektiem. Tas tuvina viņus Dieva mīlestības noslēpumam, kas ir atklāts Evaņģēlijā un kuru izdzīvojam liturģijā.”

Magdalēnas draudzē notiek nodarbības 3-6 g. v. bērniem.
2017./18.mācību gadā nodarbības atsāksies ar 1.oktobri. Bērnus var pieteikt zvanot nodarbību vadītājai Ievai (22190288). Vēlamais bērna vecums piesakoties 3-5 g. Pirms mācību gada uzsākšanas būs nepieciešama atsevišķa nodarbība tieši katram jaunajam bērniņam, lai iepazītos savstarpēji, ar vidi un ar nodarbības veidu, kārtību. Tāpēc aicinām pieteikties laicīgi, lai jauno mācību gadu uzsāktu visi kopīgi.

Nodarbības notiks svētdienās 11.30 – 13.00 un 16.00 – 17.30 baznīcas 2.stāvā. Nodarbību pilns cikls ir 3 gadi, ja bērns uzsāk apmēram 3-4 gadu vecumā. Tajās secīgi, ejot saskaņā ar Baznīcas gadu, vienkārši un īsi, ar bērnam pieejamiem, taustāmiem, bērna vecumam atbilstošiem materiāliem tiek apskatītas tādas tēmas kā Bībele, altāris, liturģiskās krāsas, priestera tērps, krusta zīme, Izraēlas ģeogrāfija, Jēzus dzīves notikumi, līdzības par Labo Ganu un debesu valstību, žesti svētajā Misē, kristība un citas… Bērns tiek lēnām sagatavots ieiešanai Baznīcas dzīvē, pirmo sakramentu pieņemšanai, tiek rosināta interese par svēto Misi un labāka līdzdalība tajā (tāpēc nodarbības nenotiek sv. Mises laikā).

6 gadus veciem un vecākiem bērniem vai ģimenēs, kurās ir dažāda vecuma bērni 3-9+ gadus veci, šī katehēze pieejama arī Rīgas katoļu ģimnāzijā, Vada Ilze Terēze Gulbe (29447445). Labā Gana katehēze darbojas arī Rīgas VissvētākāsTrīsvienības draudzē, Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu klosterī un Žēlsirdības misionāru jeb Kalkutas māsu klosterī Rīgā un arī citur Latvijā.

Plašāk par Labā Gana katehēzi:
http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/katoliska-izglitiba/laba-gana-kateheze-vide-kura-berns-satiek-dievu.html
http://katolis.lv/biblioteka/tematiskais-katalogs/katoliska-izglitiba/ka-notiek-laba-gana-kateheze.html