Dievam viss ir iespējams!

Euharistiskā procesija Vecrīgā un Kristības (2016)