DIEVAM VISS IR IESPĒJAMS!

Jūnijs (Euharistiskā procesija, Diānas un Jāņa sudrabkāzas)