Dievam viss ir iespējams!

Jūnijs (Euharistiskā procesija, Diānas un Jāņa sudrabkāzas)