Dievam viss ir iespējams!

Ģimenes mājas iesvētīšana (07.04.2015)