Dievam viss ir iespējams!

Lidijai Doroņinai Lasmanei – 95!