Dievam viss ir iespējams!

Svētceļojums / rekolekcijas Sarkaņos- 2021