Dievam viss ir iespējams!

Aktivitātes

Draudzē darbojas Marijas Leģiona kopiena
Prezidente Rita Kokarēviča, tālr.: 67545662

Marijas Leģiona prezidija “Grēcinieku patvērums” saiets notiek ceturtdienās plkst. 17.00 Svētās Ģimenes mājā. Kontaktpersona: vadītāja Rita Kokarēviča.

Apvienotais draudzes koris
Diriģente Anda Sičāne (mob.: 26613464) un ērģelniece Digna Markule (mob.: 29145929)

Kora mēģinājumi notiek svētdienās plkst. 9.00 un pēc galvenās Sv. Mises.

Procesija
Procesija notiek noteiktās baznīcas svētku dienās. Dalībniekiem jāierodas vismaz pusstundu pirms Sv. Mises un jāpiesakās pie katehētes Marijas Kudiņas.

Katehēze pieaugušajiem
Interesēties pie draudzes prāvesta Andra Kravaļa, mob.: 29497000,
e-pasts: krandris@gmail.com

Dežūrām diennakts lūgšanu kapelā Rīgā var pieteikties internetā
Klostera ielā 4 jau daudzus gadus ikviens var apmeklēt Vissvētākā Sakramenta lūgšanu kapelu, kas darbojas 24 stundas diennaktī. Tā ikvienam ir iespēja Vissvētākā Sakramenta priekšā pavadīt kādu laiku lūgšanā, apcerēt Svētos Rakstus, piedzīvot klusumu un Dieva klātbūtni pašā Vecrīgas sirdī.

Lai kapela būtu pieejama visu diennakti, tajā uz maiņām dežūrē kristieši no dažādām Rīgas draudzēm, kustībām, kopienām, reliģiskām organizācijām, kas tagad dežūrām var pieteikties arī internetā:

http://kapelariga.wix.com/kapela

Dežūrām joprojām iespējams pieteikties arī telefoniski pie Alda Pauliņa, atbildīgā par dežurantu koordināciju (29340692), vai arī Aigara Rīdūža (29799701).