Dievam viss ir iespējams!

Latvijas TV dievkalpojuma ieraksts (16.05.2021)